Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения + CD

Math Priblijenia.jpg
Издадена 08.11.2012 г.
  първо издание
Формат 70X100/16
   
Страници 200  

В книгата са разгледани нови математически зависимости за апроксимиране на идеални функции. Използван е метод на компресиране на осцилациите на функцията косинус с базисни функции. В резултат на това се получават апроксимации, много близки до идеалните. Към книгата има CD с компютърни програми на MATLAB в областта на цифровите селективни устройства. Достъпното изложение и приведените примери правят книгата полезна за широк кръг специалисти и за студенти от висшите технически училища.
 
Купи: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=956

Европейска нощ на учените 2022 г.: