Мащабна скала

Често най-ранните карти не са чертани при определен мащаб, така че е трудно да се каже каква площ покриват. Чрез използването на мащабна скала тази трудност се преодолява. Това датира от около 2100 г. пр. Хр. Дори по онова време е било малко необичайно да се слага мащабна скала върху предмети на изкуството или върху дреха. Но най-старият образен е гравиран върху мантията на владетеля Гудеа от Лагаш, както се вижда на статуята му в парижкия Лувър, която е на повече от 4000 години. Този образец показва мащаба на плана на сграда, която е изобразена върху полите на дрехата.

Европейска нощ на учените 2022 г.: