Търсене
Close this search box.

Мащабна скала

Мащабна скала

Мащабна скала

Мащабна скала


Направи дарение на училище!***

Често най-ранните карти не са чертани при определен мащаб, така че е трудно да се каже каква площ покриват. Чрез използването на мащабна скала тази трудност се преодолява. Това датира от около 2100 г. пр. Хр. Дори по онова време е било малко необичайно да се слага мащабна скала върху предмети на изкуството или върху дреха. Но най-старият образен е гравиран върху мантията на владетеля Гудеа от Лагаш, както се вижда на статуята му в парижкия Лувър, която е на повече от 4000 години. Този образец показва мащаба на плана на сграда, която е изобразена върху полите на дрехата.

Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.