Мария Симеонова е практикант по проект „Студентски практики“

Мария Симеонова е на 20 години, от Бургас, учи Медицинска физика в Софийския университет “Св. Климент Охридски” в първи курс. Тя е практикант по проект „Студентски практики“  на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

В свободното си време обича да чете, да рисува и да слуша музика.

Настояща работа

По време на практиката си тя е стажант по рентгеноструктурен анализ в Института по Минералогия и кристалография на БАН, където се обучава да работи с монокристален дифрактометър, с който чрез различни методи се изучава структурата на различните вещества до самите атоми и тяхната подредба в молекулата. Тъй като при разработката на различни вещества е много важно да се знае кой атом къде стои за да може да се определи какви са свойствата на синтезираното вещество, понеже от значение е не само количественият и качественият състав, а и разположението на атомите в молекулите.

Интересен факт


РЕКЛАМА:

***

Нещо доста сложно, което обаче се ползва всеки ден в ежедневието на хората е Механиката. Тя се изучава през първата година в университета, тъй като е основополагаща изобщо за физиката. Всички неща, които ни заобикалят и с които физиката се занимава всъщност имат съвсем логично обяснение, макар понякога да звучат малко сложно формулирани. 

Същността на Медицинската физика

В България все още много малко хора учат Медицинска физика, а по същество Медицинската физика представлява нещо много важно, а именно – приложението на физиката в медицината. Тя е малко известна специалност, която тепърва набира популярност. Специалността Медицинска физика запознава студентите с физичните процеси на висшите организми – механика на сърдечно-съдовата система и дишането, свойства на биологичните тъкани и телесните течности, биомеханика, електрофизиология, физика в неврологията, сетива и други. Специалността обръща особено внимание и на взаимодействията на организмите с физични явления, като взаимодействия с йонизиращо лъчение, физика на лъчелечението и образната диагностика, биомаркери, и микроскопия. 

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: