Търсене
Close this search box.

Мария Герова и женската мисия през Възраждането

Мария Герова и женската мисия през Възраждането

Мария Герова и женската мисия през Възраждането

Мария Герова и женската мисия през Възраждането


Направи дарение на училище!***


гл. ас. д-р Андриана Спасова
, Институт за литература – Българска академия на науките

 

Мария Герова е видна възрожденска общественичка и спомоществователка, създателка на карловското женско дружество „Възпитание“ (1869), първата председателка на пловдивското женско дружество „Майчина грижа“ (1873), съпруга на Найден Геров, майка на шест деца.

Житейският път и обществените дейности на карловската интелектуалка са непосредствено свързани с два от изтъкнатите възрожденски рода – Пулиеви и Герови. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Мария Пулиева Герова (1840 – 1908) е родена в град Карлово. Тя е дъщеря на известния карловски търговец Христо Т. Пулиев (1808 – 1851) и на Рада Пулиева. Също така е роднина на министър-председателя Иван Гешов, братовчедка на видните търговци и меценати Евлоги и Христо Георгиеви, основали най-голямата българска възрожденска фирма, дарители на Софийския университет, на редица болница и училища.

През 1858 г. на 18 години се жени за 35-годишния просветител Найден Геров, който е вече утвърдена обществено-политическа и културна фигура. Макар да имат не малка възрастова разлика, те имат хармоничен и дълъг брак. В следствие на 42-годишния им съвместен семеен живот се раждат шест деца – инж. Геро (Герчо) (1859), Богдан (1863) (починал почти веднага), Деяна (1865), Христо (1875), Евлогий (1876) и Рада 1880), съпруга на адвоката и политика Теодор Теодоров.

Мария Герова заема значимо място, в което се открояват нелеките стъпки на извоюването на женския в българската патриархална среда. Мария Герова е високоинтелигентна възрожденка – владее два езика (френски и руски език). С подкрепата и влиянието на своя съпруг Н. Геров и на братовчедите си Христо и Евлоги Георгиеви тя успява да остави траен отпечатък върху културния и обществения живот на възрожденската жена. 

Една от следите, които оставя М. Герова в българската култура, е нейната роля в женското движение и за възникването на две от главните женски благотворителни дружества през Възраждането. Тези дружества функционират основно като организации, които да подпомогнат женското просвещение. Чрез тях жените имат възможност да имат управленска отговорност, да заемат по-активно роля в икономическия и културен живот.

През 1869 г. Анастасия Райнова и Анна Пулиева основават женското дружество „Възпитание“. То е и едно от първите благотворителни дружества през Възраждането. Дейността на „Възпитание“ може да се проследи най-отчетливо през едни от ключовите цели на неговия устав. Тук ще спомена някои от тях:

 

  1. Да се грижи за образованието и възпитанието на жената;
  2. Да помага материално на бедни момичета, желаещи да се учат, да ги снабдява с дрехи и учебници;
  3. Да помага на бедни стари и болни жени;
  4. Отваряне на девическо класно училище.

Найден Геров като виден консул помага в организацията за възникването на женското дружество „Възпитание“, като дава конкретни съвети за изграждането на карловското девическо училище (ДА – Пловдив, Ф. 56, оп. I, a.e. 9). Мария Герова като негова съпруга се оказва посредник в общуването между дипломата и различните женски дружества в Карлово, Пловдив, София. В монографията „Българското женско движение през Възраждането (1857 – 1878)“ Маргарита Чолакова привежда като свидетелство спомените на Анна Кузманова за Карлово за дейността на местното дружество, като обръща внимание на това, че при свое посещение англичанката „мис Ивенс „остава твърде доволна от „образцовите женски училища и читалището на женското дружество „Възпитание“ (Чолакова 1994: 133).

Благодарение на дейността на деятелките М. Герова, А. Узунова, А. Пулиева възниква в Карлово и първото девическо класно училище. То „се утвърждава като едно от най-модерните девически училища в българските земи“ (Деянова 2015). Любопитен епизод от събирането на дарения от женската комисия е желанието на една възрастна и бедна жена да дари каквото има за българската кауза да се образоват момичета – „Тя се наскърбила много, започнала да оплаква през сълзи сиромашията си и когато комисията се върнала обратно при нея, старицата извадила не само приготвените за дар чорапи, но и пет гроша, които била скътала от „гола душа“ (Паскалева 1984: 184).

Един от първите поводи за създаване на женското дружество „Майчина грижа“ отвежда точно към ролята на Мария Герова и племенницата ѝ Рада Киркович. Мария Герова става първата председателка на женското благотворително дружество „Майчина грижа“ (1873) в Пловдив, а Анастасия Узунова е негова учредителка.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 171 на списанието.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.