Карта на научната инфраструктура в България

Петър Теодосиев

Започнах да пускам интересни интерактивни Google карти свързани с наука, но тази е най-интересната и важна до момента. Тук може да намерите пълна карта на научните институции в България.

Ето и самата карта, а по-долу ще опиша как точно работи.

Научните институции са в няколко направления:  „Информационни и комуникационни технологии“, „Технологии в креативните индустрии“, „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен начин на живот и био-технологии“


РЕКЛАМА:

***

Приближавате до даден град и избирате научна институция. В дясно веднага се появява поле с информация за тази институция.

Име, направление, тип на инфраструктурата, научно оборудване, адрес и GPS координати – всичко, което е необходимо за лесно и бързо намиране на която и да е научна институция.

Картографирането на научната инфраструктура в България се поддържа от дирекция „Наука“ на МОН за нуждите на връзките и проектите между Наука и Бизнес.

 

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: