Мандолина

http://bgnauka.eu/pic/music/560.jpgМАНДОЛИНА (ит. mandolino) струнен инструмент с крушовидна или плоска форма, дълъггриф и позиционни металически преградки. Има 4 двойни струни, които се настройват както цигул¬ката g—d1—а1—е2. Звуко извличането се извършва сперце-плектрум. Красива танцова мелодия с подвижен ритъм слушаме във II действие на оп. «Дон Жуан» от Моцарт — серенада. Сонатина и Ададжо еписал Бетховен за мандолина и чембало. Като оркестров инструмент е използвана още от Вивалди, по-късно от Густав Малер (VII симфония) идр.


Европейска нощ на учените 2022 г.: