Майсторски клас на ЦЕРН 2019г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

През 2019г. българските ученици отново са поканени да участват в  международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Тази година майсторският  CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

  • 7 март 2019 – за учениците от Варна и близки населени места (Добрич, Шумен) – в НАОП “Н.Коперник”, Варна – https://indico.cern.ch/event/785123/
  • 11 март 2019 – за ученици от Козлодуй в Професионалната гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов”, Козлодуй – https://indico.cern.ch/event/790565/
  • 26 март 2019 – за учениците от София и страната – във Физическия факултет на СУ “Кл.Охридски”, София – https://indico.cern.ch/event/785187/
  • 9 април 2019 – за учениците от Смолян и близки населени места (Златоград)  – в EГ “Иван Вазов”, Смолян – https://indico.cern.ch/event/790576/
  • 15 април 2019 – за учениците от Дупница и  близки населени места (Кюстендил) – в ПГ “Христо Ботев”, Дупница – https://indico.cern.ch/event/790578/

Начало на майсторския клас е 10:00ч., видео конференцията е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите – координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.


РЕКЛАМА:

***

Учениците от София ще трябва да се регистрират на сайта https://indico.cern.ch/event/785187/ като попълнят регистрационната форма. Броят на участниците е ограничен до 40. Те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40.

За учениците от страната, които ще участват в майсторския клас на ЦЕРН в София, са осигурени две нощувки (на 25.03. и на 26.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А, 1113 жк Изток, София.