Лозенски баби готвят за българисти от 30 държави

918c2d16c389d33dd0d8cb4c06db63d6.jpg

В 20 часа днес, 1 август, в Националния учебен център на Българския червен кръст в село Лозен, българистите от 50-тия юбилеен Летен семинар по български език и култура, организиран от Софийски университет ще дегустират домашните гозби на местните баби.

След това ще се състои фолклорна вечер, на която семинаристи от около 30 държави ще покажат усвоените умения по български народни танци, песни и обичаи.
http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/918c2d16c389d33dd0d8cb4c06db63d6.jpg
Летният семинар по български език и култура стартира през 1963 година. Първоначално е замислен като двуседмичен курс за усъвършенстване на езиковите умения на чуждестранни българисти. Постепенно започват да се обучават и наши сънародници от Бесарабия, Молдова, Западните покрайнини. Така още преди появата на програмите Темпус, Еразъм, Леонардо и пр. в Софийски университет се осъществява студентска мобилност. В учебните практики се съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”.

Семинарът е средище синергии, на етническа, религиозна и културна толерантност. Тази година в него взеха участие над 100 участници, които ще се превърнат в своеобразни посланици на България.


Европейска нощ на учените 2022 г.: