Липофилинг, случаи от практиката

Автор
Д-р Христо Лозанов ДМ
Lipofilling3.jpg

Увод

Това е една минимално инвазивна методика, която използва автоложна мастнотъканна автотрансплантация. Тя е проста за изпълнение надеждна е като методика и не е скъпа, а също така резултатите са постоянни.
Автоложна мазнина може да бъде използвана за експандиране на тъкани в различни лаиони на тялото. В нашата практика това са: седалището, гърдите и лицето. Изкушението на пластичният хирург се съпътства от минималните разрези и минималните цикатрикси по кожата по време на късният следоперативен период.

Материал

Случаи Пациентка на 42 години прекарала операция по повод екстирпация на липом в областта на седалището. След направен липофилинг в същата област дефектът се изпълни, а кожата експандира над 60%.

http://image.nauka.bg/bio/med/lozanov/Lipofilling1.jpg
фигура 1. Преди

http://image.nauka.bg/bio/med/lozanov/Lipofilling2.jpg
фигура 2. След (ранен резултат)

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/Lipofilling3.jpg
фигура 3. След (късен резултат)


РЕКЛАМА:

***

Метод

От изключителна важност е да се работи много внимателно по време на процедурата. Това пази липоцитите от травми и резултатите след това са по добри.
В нашата практика ние използваме заключващи спринцовки и тумесцентна техника. Мазнината след като се вземе с канюли тип Тумей под въздействие на собствен вакуум от спринцовката може да се промие вътре в спринцовката като тя се оставя с цел липоаспирата да се промие.
Разтвора на Клайн, освен че трябва много точно да се приготви като пропорция 18 грама на 1000 мл с цел постигане на оптимално онкотично налягане. Някои автори добавят серумен албумин. Ние го прилагаме само при дефекти на седалището и бричовете.

Резултат

Специално в този случай, пациентката беше много доволна от резултата. Дефектът се изпълни, качеството на кожата над дефекта също беше добро, без наличие на некрози и хематоми. Контурните неравности постепенно се изгладиха и след прилагане на рехабилитация, този участък от тялото придоби нормален вид.

Заключение

Пациентката манифестира добър краен резултат. Дефектът с минус тъкан беше изпълнен над 60%, за корекция на симетричността на тялото и бе предложено да се направи малка липосукция от другата страна, което все още се обсъжда. Липофилингът за тяло е добра методика, чрез използването на която може да симетризират различни части на тялото.
Частична асиметрия винаги може да се получи, когато участъците се редуцират несравнимо или когато не се обръща достатъчно внимание, за постигането на симетрия. Нашият екип счита, че не винаги красотата е в симетрията и по начало различните части на тялото са асиметрични.
Внимателната сравнителна оценка при тези методики и допълнителната фина обработка с липосукция, спомага да се доведе до минимум асиметрията.

Книгопис

  1. Coleman SR. Structural fat grafting: More than a permanent filler. Plast Reconstr Surg. 2006, 118 Suppl.: 108-120S
  2. Delay E. Lipomodelling of the reconstructed breast. Chapter 66, Surgery of the breast – Principles and Art. Ed Spear S.L. Second Edition 930- 946 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006
  3. Delay E, Garson S, Tousson G, Sinna R Fat injection to the breast: Technique, results and indications based on 880 procedures over 10 years. Aesthet Surg J. 2009, 29: 360- 378
  4. Coleman SR. Fat grafting to the breast revisited: Safety and efficacy. Plast Reconstr Surg. 2007, 119: 775-787
  5. Illouz YG, Sterodimas A. Autologous fat transplantation to the breast: A personal technique with 25 years of experience. Aesth Plast Surg. 2009, 33: 706-715
  6. Zheng, DN, Li QF, Lei H et al. Autologous fat grafting to the breast for cosmetic enhancement: experience in 66 patients with long-term follow up. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008, 61: 792-798
  7. Spear SL, Wilson HB, Lockwood MD. Fat injection to correct contour deformities in the reconstructed breast. Plast Reconstr Surg. 2005, 116: 1300- 1305

Европейска нощ на учените 2022 г.: