Library Connect – 2016

Свалете свободно годишника на Library Connect, съдържащ най-интересните статии, публикувани в бюлетина, включително за научни метрики и информационна грамотност.


Европейска нощ на учените 2022 г.: