Либерия (1822-1911 г.)

1822 г.
Американското колониално дружество закупува територии по западното крайбрежие на Африка, където заселва неголяма група американски негри. Тази територия е наречена Монровия — в чест на тогавашния американски президент. Тя се управлява от американски губернатор.

1847 г. — 26. VII
Създадена е Свободна и независима република Либерия. Либерийската конституция е подобна на американската.

1860 г.
Към Либерия е присъединена малката негърска република Мериленд.

1885 г.
Договор с Англия за определяне на границите.

1892 г.
Договор с Франция за определяне на границите. Границите на Либерия са разширени.


РЕКЛАМА:

***

1911 г.
Договор с Англия за размяна на територията Мор със Сиера Леоне.


Европейска нощ на учените 2022 г.: