Li-Fi – нова технология

Li-Fi – нова технология

 

Автори:

проф. Борис Йовчев

маг. инж. Росица Младенова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 95, февруари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Дава се информация за същността на тази нова технология създадена от професор Харълд Хаас от Университета на Единбург, като се прави преглед на провежданата НИРД от различни фирми и научни организации по света, за нейното усъвършенстване и пазарно реализиране; при технологията Li- Fi информацията се предава чрез модулиране на интензитета на излъчваната светлина от LED-осветител, поради което не се консумира допълнителна енергия. Тази технология разширява ограничения капацитет на радиодиапазона (RF) и е предназначена да осигури необходимите все по-високи скорости на обмен на данни при нарастващите потребности на цифровите комуникации; Показани са нейните основни, функционални предимства и са посочени примери на приложението ѝ, както и основните предизвикателства, свързани с предстоящи за решение технически проблеми и доработване, за да се ускори нейното масово извеждане на пазара.

Като се има предвид перспективното значение на Li-Fi технологията, отправен е апел пред научната и техническа общественост за организиране на съответна НИРД и в България за нейното усвояване.

 

 

Ключови думи:  

Li-Fi – нова технология, безжичен обмен на информация