Летищата могат да генерират достатъчно слънчева енергия за захранване на цели градове

Австралийските летища са идеални домакини за мащабни слънчеви инсталации. На снимката: вътрешната инфраструктура на летището в Аделейд, Австралия.

Ново проучване установи, че държавните летища в Австралия могат да произвеждат достатъчно електроенергия за захранване на 136 000 жилища, ако имат инсталирани мащабни слънчеви системи на покривите.

Изследователи от университета RMIT сравняват електричеството, генерирано от жилищни слънчеви панели в регионален австралийски град, с потенциалното производство на зелена енергия от 21 федерални летища.
Това което установиха е, че ако на летищата бъдат инсталирани мащабни слънчеви панели, те ще генерират 10 пъти повече електроенергия от 17 000 налични жилищни панела в града, като същевременно компенсират 151,6 килотона парникови газове годишно.

Изследователят д-р Чаин Сун (геопространствен учен от RMIT) съобщава, че анализът показва стойността на фокусирането на усилията за възобновяема енергия върху големи, централизирани слънчеви системи на покривите.

„Не можем да разчитаме на малки жилищни слънчеви панели, за да стигнем до икономика с нулеви емисии, но инсталирането на големи панели на места като летищата ще ни доближи много по-близо до тази цел“, казва тя. „Надяваме се, че нашите резултати ще помогнат за насочването на енергийната политика, като същевременно ще информират за бъдещи изследвания в слънчевата енергия за големи сгради. Има толкова голям потенциал да се улесни националното икономическо развитие, като същевременно се допринася и за постигане на целите за намаляване на емисиите на парникови газове.“


РЕКЛАМА:

***

Сун посочва, че летищата са идеални за слънчеви панели, но в момента не се използват с пълния си потенциал – много австралийски летища са без адекватни слънчеви системи.

„Летищата получават добро излагане на слънце, защото не са засенчени от високи сгради или дървета, което ги прави идеално място за използване на слънчевата енергия“, обяснява тя. „Австралия е изправена пред енергийна криза, но нашите слънчеви енергийни ресурси – като покривите на летищата – не са експлоатирани пълноценно. Използването на този източник на енергия ще избегне изгарянето на 63 килотона въглища всяка година в Австралия, което е важна стъпка към бъдещето с нулеви въглеродни емисии.“

За проучването, публикувано в Journal of Building Engineering, геопространствените изследователи изчислиха слънчевата електроенергия, която се генерира от 17 000 жилищни слънчеви панела в Бендиго (щата Виктория), за една година.

След това водещият автор Атъни Теофило, магистър по геопространствени науки, картографира сградите във всяко от разгледаните федерални летища – с изключение на неподходящите структури като куполи и овални хангари – и идентифицира общо 2,61 кв. км полезно пространство на покривите им.
Изследователите определят оптималния ъгъл на наклона на слънчевите решетки за всяко летище, за да увеличат максимално ефективността.

Оказа се, че летището на Пърт има най-голям генериращ потенциал; поставянето на слънчеви панели там би могло да произведе почти два пъти повече слънчева мощност отколкото Бендиго, равна на комбинираното производство от летищата в Аделейд, Сидни, Мурабин и Таунсвил.
Дори само летище Мелбърн би надминало годишното производство на слънчева електроенергия на Бендиго с почти 12 гигаватчаса годишно.

Летищните сгради, по-малко подходящи за слънчеви панели, все пак също могат да бъдат полезни за наземни слънчеви системи, установи още проучването.
Сун заяви, че изследването подчертава необходимостта енергийните политики да включват план за инсталиране на слънчеви панели на летищата.

„Въз основа на нашия анализ на слънчевата енергия, ние знаем, че летищата с прилични слънчеви системи не само могат да бъдат самодостатъчни, но биха генерирали достатъчно електричество, за да изпратят излишъка обратно в мрежата“, твърди тя. „Картирахме летища, собственост на федералното правителство, но Австралия разполага и с над 150 частни летища, на които също могат да бъдат инсталирани панели.”

Австралия получава изключително много слънчева светлина, така че всяко летище в страната ще може да се възползва от инсталирането на правилния тип слънчеви панели.
Същото може да се каже за много летища и големи сгради по целия свят.

Сун уверява, че отраженията от панелите няма да бъдат проблем, тъй като съвременните слънчеви решетки поглъщат, вместо да отразяват слънчевата светлина.

Предишни проучвания също са считали летищата за страхотни слънчеви генератори, но изследванията на RMIT отиват по-далеч чрез точно моделиране на използването на мащабни системи.
Констатациите могат да бъдат разширени и за оценка на слънчевия потенциал на други обекти, като големи търговски сгради, складове или разпределителни центрове.

 

Източници: Journal of Building Engineering, ScienceDaily
Превод: Радослав Тодоров

Тази статия е част от Специалния брой „Зелени технологии“

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: