Лекар стана Предприемач в науката и спечели 30 000 лв. финансиране за стартъп

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Д-р Иван Лютаков, лекар гастроентеролог в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, спечели конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание. Той ще получи финансиране за проекта си „Механично електронно контролирано хапче“ в размер на 30 000 лв. Журито открои бизнес концепцията му за създаване на интелигентна електронна капсула за перорално доставяне на медикаменти и аспириране на чревно съдържимо за изследвания.

Победителят в конкурса е докторант по гастроентерология в Медицински университет-София. Той подготвя свой стартъп и има амбицията да изгради диагностична компания. По време на презентацията си д-р Лютаков демонстрира с прототип, направен от подръчни материали как ще работи капсулата EnchanCAP. Тя ще е с размера на хапче и ще бъде разработена в екип с инженер по роботика, който беше представен на живо пред журито.


РЕКЛАМА:

***

Заедно с този бизнес проект в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание се състезаваха още осем стратегии за комерсиализация на научни разработки. Всички те бяха представени във формат Pitch Presentation в оспорена надпревара на 5 декември 2018 г.

Какви са другите идеи за бизнес на учените?

Асистент от Института по физиология на растенията и генетика към БАН иска да създаде безплатно мобилно приложение за земеделски производители, с което те могат да снимат и изпращат снимки на отглежданите растения. Изкуствен интелект да прави анализ и да връща анализа към производителите.

Друг учен от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН предлага разработване на високоефективни електроди за получаване на евтин водород чрез алкална електролиза на вода с ниско влияние върху околната среда. Асистент от Института по Механика на БАН разработва полимерни нанокомпозити с увеличена здравина и твърдост, електрическа проводимост, микровълнова абсорбция и подобрена термична стабилност.

Доктор по ботаника от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН търси финансиране за биологично култивиране на Мурсалски чай и разкриване на фитотерапевтичния му потенциал.

Главен асистент по микробиология от Биологически Факултет на СУ работи върху растителна защита чрез изолиране на бактериофаги–антагонисти на фитопатогенни бактерии, за справяне с бактериоза по доматите и пипера.

Доктор по физика от Института по физика на твърдото тяло към БАН предлага нанотехнология за запис на информация с плътност 1 TB/cm2 и доживотна гаранция за трайност, която включва издръжливост на механични, термични и химични въздействия.

Докторант от Института по микробиология на БАН има амбицията да произвеждане нова, термостабилна липаза за различни приложения в индустрията. А последният проект за бизнес е за създаване на ДНК Скрининг – тест за профилактика на рак на пикочен мехур. Доктор и преподавател по генетика от Медицински университет-София е автор на проекта.

Членовете на журито в първото издание на конкурса Предприемач в науката бяха лекторите на обучението Предприемачи в науката. Целият формат е разработен за учени, а лектори и ментори са предприемачи-учени, които на финала стават жури за оценка на бизнес идеите. Затова и условие за участие в надпреварата за финансиране е преминаване на предприемаческото обучение. Лектор и член на журито, например, е проф. Николай Желев, световно известен български учен, създател на изкуствени сърца от стволова клетка. Той преподава медицинска биотехнологиа в Abertay University, Шотландия и е създал няколко биотехнологични стартъпа. Доц. Здравка Медарова е проподавател по радиология в Harvard Medical School и също има свой стартъп в Бостън. Тя участва в програмата освен като лектор и като ментор, като ще съдейства на наградения д-р Лютаков и още два проекта да бъдат структурирани и представени пред американски финансиращи институции.

Победителят в конкурса получава и възможност за участие със своя стартъп в състезанието IMAGINE IF в Кеймбридж.

Журито не скри удовлетворението от напредъка на участниците през трите месеца на програмата. Вски от тях успя да развие научния си проект в бизнес концепция.

Фондация Карол Знание е създадена в началото на годината в обществена полза и основен фокус – подкрепа на български проекти в приложната наука. Освен обучанието Предприемачи в науката и конкурсът Предприемач в науката, който предоставя 30 000 лв. финансиране, фондацията връчва и годишна стипендия на редовен докторант в размер на 8000 лв.