Лека промяна в скоростта на вятърните турбини, значително намалява смъртността при прилепите

 

Attached Image: 1226486752.jpg
Въпреки че вятърните генератори са показали голям потенциал като източник на енергия без вредни емисии, годишно в резултат на сблъсаци с турбините умират хиляди птици и прилепи. Мигриращите прилепи са особено изложени на риск от сблъсъци с турбините тъй като техните маршрути са по горските хребети на източните щати в САЩ. Това не е само загуба на местно ниво, но и е пагубна за здравето на екосистемите из цялата страна – прилепите помагат в борбата с вредителите, опрашването и разпръскването на  голям брой семена.
 Тъй като невъртящите се турбини не убиват прилепи, някой учени предлагат спирането или намаляване на използването на турбините през време на миграции – месеците на късното лято и ранна есен, когато смъртните случаи са най-чести.
 В проучване публикувано онлайн в Frontiers in Ecology and the Environment, a journal of the Ecological Society of America, Edward Arnett и негови колеги са изследвали как промяната на скоростта на турбините влияе върху смъртността на прилепите по време на  месеците с по-малко вятър.
 Изследването показало, че ако турбините са настроени да започват да се въртят когато скоростта на вятъра е 18км/ч вместо от 13км/ч както е сега, смъртността на прилепите ще се намали с 44%, а производството на енергия с 1%.

http://www.sciencedaily.com/

Превел: Боян Василев


Европейска нощ на учените 2022 г.: