Лечебните свойства на минералните извори в Община Велинград

Лечебните свойства на минералните извори в Община Велинград

Лечебните свойства на минералните извори в Община Велинград

Лечебните свойства на минералните извори в Община Велинград


Направи дарение на училище!***

Известно е, че България е богата на минерални извори страна и развитието ѝ като балнеолечебен център е от ключово значение за бизнеса и развитието на регионите в страната. Свойствата на минералните води в Община Велинград и изследването на активните вещества в тях стават обект на съвместната дейност на научния екип на Института по органична химия с център по фитохимия на БАН, партньор към Центъра по компетентност Clean & Circle и на Община Велинград. 

През месец февруари бяха сключени 9 договора за сътрудничество и бяха взети първите проби от девет различни извора, които се намират на територията на Община Велинград и село Драгиново. Изследването на предстоящите проби ще бъде осъществено с най-съвременна апаратура, закупена със средства на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще даде възможност за задълбочен анализ на лечебните свойства на минералните извори. Наред с това се разработват нови продукти за здравето, като се използват полезните качества на водата в района.  

 

Вземане на вода за проби с кмета на община Драгинова г-н Бисер Асенов Маджиров

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Предстои изследванията да определят възможността и условията, при които минералната вода да се използва пълноценно в туризма, в балнеологията и рехабилитацията, във фармацията, включително в земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

На снимката: среща с кмета на Община Велинград – д-р Костадин Коев

Екипът е с ръководител проф. Павлина Долашка (ИОФХЦ-БАН) и учените: проф. Нарцислав Петров, доц. Иванка Стойчева, доц. Людмила Велкова, доц. Александър Долашки, Петър Петров и Карина Маринова. 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.