Латински и гръцки крилати думи

latinski_grucki_krilati_dumi_cover.jpg

1200 от най-известните латински и гръцки крилати фрази са събрани в енциклопедия

 

latinski_grucki_krilati_dumi_cover.jpg (340×515)Излезе от печат „Латински и гръцки крилати думи“ (ИК „Изток-Запад“) на Георги Батаклиев – енциклопедичен труд, включващ близо 1200 латински и гръцки крилати думи, често използвани в областта на логиката, правото, философията, религията, историята и медицината.

Купи:  http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=41317

Старогръцкият и латинският са класически езици, които разкриват голямото богатство, положило основите на европейската литература и култура. Античната мисъл и мъдрост вдъхновяват и днес творците на науката и изкуството. Много от т. нар. „крилати фрази“ от Античността се използват и до ден днешен в редица области – в правото, логиката, философията, историята, религията, медицината и др.


РЕКЛАМА:

***

 Латински и гръцки крилати думи“ на покойния преводач на творби от антични автори Георги Батаклиев включва близо 1200 от най-известните латински и гръцки крилати думи и терминологични словосъчетания. А priori, in vino veritas, in vitro, vox populi vox Dei, ius, terra incognita и много други антични изрази, които използваме редовно, са  подредени по азбучен ред в енциклопедията. За допълнително отличаване и по-бърза и точна справка са направени графични отлики. Гръцките изрази са изписани в оригинал, а транскрипцията и на тях, и на латинските фрази е дадена на кирилица, като изрично са посочени ударенията (за по-правилно произношение). Много от изразите са изписани и в съкратената им форма, с която понякога са по-известни.

 Латински и гръцки крилати думи“ съдържа и азбучен показалец на по-важните съкращения в българския текст. Тази малка, но полезна енциклопедия е предназначена за широк кръг читатели – ученици, филолози, преподаватели в хуманитарните гимназии, историци, прависти, богослови, журналисти, медици и всеки, чиито интереси се простират в сферата на античната и по-късната европейска култура.

 Книгата излиза под общата редакция на Петя Стоянова.

 

*

 

Nomina si nescis, perit et cognitio rerum

[„Ако не знаеш имената, губи се и познанието за нещата.“]

 

Линей, „Философия на ботаниката“, VII, 210


Купи:  http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=41317

illustration_03.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: