Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в Института по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН