Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти – СОФИЯ ТЕХ ПАРК

Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти – СОФИЯ ТЕХ ПАРК

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***