Гл. ас. д-р Ангелина Косатева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Ангелина Косатева е главен асистент доктор по органична химия в Института по органична химия с център по фитохимия към БАН и изследовател в Центърa за компетентност “Clean&Circle”: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ – финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Занимава се с преработване на органични отпадъци в полезни продукти. Те обикновено са газове или течности, които се използват като източници на енергия и твърди продукти, използвани като въглеродни адсорбенти.

В свободното си време обича да играе народни танци и се надява да ѝ остава повече време за това.

Настояща работа

Изследовател е в Центъра за компетентност ‘Clean&Circle’, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Със закупеното по проекта ново оборудване тя прави анализ на води с цел изработване на методи за тяхното пречистване. Оборудването позволява да се изследват твърди и течни проби, да се определят състава и структурата на веществата, като конкретно по оперативната програма се изследват води. Определят се структурата и свойствата на изследваните отпадни продукти, от които след това се прави например активен въглен.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Активен въглен за първи път се е използвал през Първата световна война, тогава са го получавали от черупки на кокосов орех и са го използвали в противогазите.

Ползи за обществото

Изследваните от учените активни въглени имат широко приложение в практиката и с това те се надяват да бъдат полезни за обществото. Активните въглени се използват дори при изработката на маски за защита от коронавирус.

Освен това приложението им е от съществено значение за все по-належащата нужда от пречистване на отпадъчните и питейните води, където има нужда от разработването на евтин, ефективен и екологичен метод за пречистването им.

Очаквания за бъдещето

Д-р Косатева се надява, че в близките години тя и колегите ѝ от Центъра за компетентност „Clean&Circle”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще успеят да намерят и внедрят такъв метод, с който успешно да пречистват води от различни замърсители, основно в България, като засега са се насочили специално към Варненското езеро.

 

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: