Квантовите компютри – лесни за направа

Квантовите компютри би трябвало да са по-лесни за направа, отколкото се е мислило преди, заради това, че могат да работят с голям брой неизправни и дори липсващи компоненти.

Учудващото откритие приближа учените до проектиране и създаване на истински квантови компютърни системи – апарат, който може да има огромен потенциал в много области. От проектиране на лекарства, електроника, дори до разбиване на кодове.

Учените винаги са били очаровани от създаването на компютър, който да работи на квантово ниво – толкова малък, че частите му са изградено то единични атоми или електрони. Вместо битове (bits), квантовите системи използват квантови битове (qubits), направени от подредба на заплетени атоми.

Материалите се държат по различен начин в такъв малък мащаб, за разлика от това с което сме свикнали във всекидневието си – квантовите частици, например могат да съществуват на две места едновременно. „Квантовите компютри могат да използват тази странност за да извършват мощни изчисления, и на теория те могат да симулират комплексни системи много по-бързо от стандартните компютри.” – казва д-р Шон Барет, главен автор на проучването, който е член на Кралската общност за университетски изследвания в отдела по физика на Имперския колеж в Лондон.

www.sciencedaily.com
Превод: Боян Василев


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***