Курс „Микробиомен анализ и биоинформатика“ от НЦЗПБ

ОБЯВА: НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, ОТДЕЛ  МИКРОБИОЛОГИЯ, Сектор „Микробиом“ ще проведе уводен курс по програмата за следдипломно обучение (СДО) на тема „Микробиомен анализ и биоинформатика“. Той ще се проведе он лайн от 13-16.04.2021 г. 

Курсът „Микробиомен анализ и биоинформатика“ предлага въведение в темата на човешкия микробиом, молекулярните и биоинформатични подходи за неговото изследване, и значението му за здравето. Курсът включва теоретична и практическа част. Той е предназначен за лекари, биолози, научни специалисти, работещи в областта на хроничните и инфекциозни болести, клиничните изпитвания, учебни и научно-изследователски звена от системата на здравеопазването и науката. 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

– непрекъснато обучение

– дипломанти 

– част от програмата за обучение на докторанти

  • ХОРАРИУМ: 24 часа, четири дни
  • ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА – ОН ЛАЙН – 13-16 април 2021 г.
  • БРОЙ КУРСИСТИ – НЕОГРАНИЧЕН
  • БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ – ИНТЕРАКТИВЕН ДИСТАНЦИОНЕН КУРС
  • РЪКОВОДИТЕЛ: ПРОФ ДН СТЕФАН ПАНАЙОТОВ
  • ОТГОВОРНИК И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: ГЛ. АС. ВЛАДИМИР ТОЛЧКОВ, (0878195518) ЙОРДАН ХОДЖЕВ (0877 949 093)

Записване:

  1. Курсът е безплатен за служителите на НЦЗПБ, Националните центрове по здравеопазване, РЗИ, специализанти и докторанти по държавна поръчка.
  2. За работещите в МО, МВР, ДКЦ, МЦ, МБАЛ, СБАЛ, частни лаборатории и др. извън системата

на МЗ, за курсовете по СДО и индивидуално обучение е определена държавна такса за един учебен ден 15.00 лв. съгласно Постановление на МС № 255/17.10. 2012 г, код 109 (ДВ, бр.81/23.10.2012г.).

  1. За издаване на удостоверение, участниците в курсовете и индивидуалното обучение заплащат

сумата от 5.00 лв. в касата на НЦЗПБ.

  1. Записване 02 9446999 вътр. 253 – г-жа Стела Любенова, сектор „Учебна, научно-информационна дейност”, stela@ncipd.org

 

Прикачен файл: тематична програма и заявка