Курс "Комуникация на науката в България"

Този курс е предназначен за всички, които искат да се научат как да използват социалните мрежи за изследователски цели, както и за разпространение и популяризиране на своята научна работа и открития. Курсът е под формата на практически съвети и ще предостави ноу-хау, което може директно да се приложи на практика. Всяка част е предварително записана във видео и е достъпна безплатно онлайн.

В края на курса всеки участник ще получи практически знания за това как най-добре да използва YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram и да направи собствен сайт, за да комуникира и популяризира своята научна работа или самата наука. Също така ще придобиете общи умения за създаване на аудио и видео съдържание, как да популяризирате ваши проекти и да запознавате обществото и медиите с вашата работа.

Онлайн видео курс

"Комуникация на науката в България"

0 +

видеа за гледане

0 +

общо минути

Начало на курса "Комуникация на науката"

Комуникацията на науката е в основата на критичното мислене.

Може да изтеглите в PDF допълнителните материали към видеата.

Този курс е подкрепен от Европейската нощ на учените 2023 и проекта КТРИО. 

Еднократен (Вечен) абонамент​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.

Освен постоянен достъп до сп. “Българска наука” получавате и допълнителни ресурси: