Културни практики и интеграция на незрящите в България

Nezriashti.jpg

Културни практики и интеграция на незрящите в България

 

Nezriashti.jpg (299×420)Автор: Ваня Матеева

Страници 323 

Цена 15.00 лв.


РЕКЛАМА:

***

Купи: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1099

Монографията представлява първо разгърнато системно изследване върху общността на незрящите в България. Представени и анализирани са актуалните проблеми, потребностите, трудностите и препятствията в социалното интегриране на слепите в обществото. Основният акцент е върху техните културни изяви и достижения. Изследването се основава на споделеното пред авторката при дългогодишното ú общуване с незрящи. Използван е богат набор от публикувани и архивни източници. Научният труд е предназначен за широк кръг читатели, насочен е към взаимно опознаване и полезен обществен диалог.

 

Купи: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1099


Европейска нощ на учените 2022 г.: