Ксилофон

КСИЛОФОН ( гр. xylon — дърво; phone — звук) ударен инструмент от дървени пластинки от 36 до 42 с различна дължина, разпо¬ложени във форма на трапец по четири в редица. Звукът се про-извежда чрез удряне върху тях с две дървени или костни палки. Тонов обем от с1 до с4. Има характерен звънтящ звук и големи технически възможности ксилофона се е появил вЕвропа през XV век.
Усъвършенстван е през XIХ век като концертен солов, ансамблов и оркестров инструмент. ксилофона е използвал И.Стравински в балета «Жар птица», С. Прокофиев в балета «Ромео и Жулиета», Ал.Райчев в «Хайдушка песен»,
Д. Сагаев в Симфония № 1, III ч. и др. Видни изпълнители на ксилофона са Михаил Иванов Кузиков (р ус., 1806— 1837).

Европейска нощ на учените 2022 г.: