КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ май-юни 2016

a1_2374652b.jpg

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет

 

ПРОГРАМА

май-юни 2016


РЕКЛАМА:

***

 

05 май 2016 г., 19:30 часа – Астрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития

12 май 2016 г., 19:30 часа – Зала А315, Физически факултет

ГРАВИТАЦИЯ И ТУРБУЛЕНТНОСТ ИЛИ КАК ДА НАРИСУВАМЕ МОЛЕКУЛЯРЕН ОБЛАК В ДВА ЦВЯТА

Орлин Станчев, асистент към Катедра Астрономия

19 май 2016 г., 19:30 часа – Астрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития

26 май 2016 г., 19:30 часа – Зала А315, Физически факултет

НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ ЗВЕЗДНИТЕ КУПОВЕ

Григор Николов, астроном в НАО-Рожен, ИА при БАН

02 юни 2016 г., 19:30 часа – Астрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития

09 юни 2016 г., 19:30 часа – Зала А315, Физически факултет

МАГНЕТИЗЪМ ПРИ ЗВЕЗДИ ГИГАНТИ

д-р Светла Цветкова, астроном в ИА с НАО при БАН

16 юни 2016 г., 19:30 часа – Астрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития

*Организатор/координатор – Ивайло Станев. За контакти: istanev at phys.uni-sofia.bg

******************************************************************************************************************************

 

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Европейска нощ на учените 2022 г.: