Кръвен тест за биологична старост

Credit: kris krug, flickr, (CC BY-SA 2.0)
Credit: kris krug, flickr, (CC BY-SA 2.0)

Учени са разработили кръвен тест, за оценка бързината на остаряване на даден човек. Те вярват, че този тест може да се използва и за прогнозиране на риска от развитие на болестта на Алцхаймер, както и на „младостта” на дарени органи за трансплантационни операции. Тестът измерва „жизнеността” на някои гени, което учените смятат за точна индикация за биологичната възраст на човека, която може да бъде по-малка или по-голяма от действителната хронологична възраст…

Прочетете целия материал във втория брой на новото списание „Българска наука и медицина“: http://medicina.nauka.bg/category/broij2


Европейска нощ на учените 2022 г.: