Кръвен тест за биологична старост

Credit: kris krug, flickr (CC BY-SA 2.0)
Credit: kris krug, flickr (CC BY-SA 2.0)

Учени са разработили кръвен тест, за оценка бързината на остаряване на даден човек. Те вярват, че този тест може да се използва и за прогнозиране на риска от развитие на болестта на Алцхаймер, както и на „младостта” на дарени органи за трансплантационни операции. Тестът измерва „жизнеността” на някои гени, което учените смятат за точна индикация за биологичната възраст на човека, която може да бъде по-малка или по-голяма от действителната хронологична възраст.

Проучване показва, че тестът може да установи разлики между здрави индивиди и индивиди, страдащи от болестта на Алцхаймер. Това би спомогнало идентифицирането на болестта в ранните стадии на заболяемост на мозъка, когато все още не са развити симптоми. Този тест може да се използва и в донорството на органи при трансплантации, за да се оцени тяхната биологична възраст и съответно рискът при прехвърляне на реципиента, споделя Джеймс Тимонс, професор по медицина в Кралския колеж, Лондон.

„Ние използваме годината на раждане или хронологичната възраст за всичко – от застрахователни премии до това дали можете да получите определена медицинска процедура или не. Повечето хора приемат, че не всички 60-годишни са едни и същи, но досега не е имало надежден тест за оценка на реалната биологична възраст” – казва проф. Тимонс. „Нашето откритие осигурява първия  молекулен „отпечатък” на биологичната възраст при хората и би трябвало да бъде в състояние да промени начина, по който възрастта се използва за взимане на медицински решения. Това включва идентифициране на тези, за които е по-вероятно да бъдат изложени на риск от развитие на болестта на Алцхаймер. Това е ключов фактор за потенциални лечения” – отбелязва проф. Тимонс.

„Има много голяма разлика между хората с леки когнитивни увреждания и здравите хора и изглежда, че на базата на това може да се разработи тест, особено когато се комбинира със съответните клинични променливи. Но най-вероятно тази разлика може да се използва като тест за идентифициране на хора „в риск” и да ги насочи към клинични проучвания за превенция” – споделя той.

1В допълнение за възможността за прилагане на теста при деменция, изследователите се надяват да го развият като начин за оценяване на годността на донорските органи. „При бъбречни трансплантации все повече се използват органи от по-възрастни хора, но с това вероятността трансплантацията да се провали е по-голяма и би било полезно да се знае и биологичната възраст на органа, преди да се използва” – отбелязва проф. Тимонс. „Тестът може също да се използва за проверка биологичната възраст на възрастните хора и ако тя е по-малка, те биха могли да се считат за подходящи донори, ако те починат по други причини, като пътно-транспортни произшествия” – казва той.


РЕКЛАМА:

***

Изследването е публикувано онлайн в списание Genome Biology. Анализите били проведени въз основа активността на ключови гени при здрави 65-годишни индивиди, чрез измерване нивата на РНК в кръвта им.

Учените използвали информацията за активността на гените, като маркер за биологично стареене. След това разучили РНК на здрави 70-годишни хора и анализирали техните здравни досиета за последните над две десетилетия. Така установили, че високата активност на гените се свързва с по-добро умствено здраве и бъбречна функция за период от 12 години.

Важно откритие е, че генната активност е една и съща в мозъка и в кръвта на хората, страдащи от болестта на Алцхаймер. Така учените могат бързо и лесно да диагностицират това, което се случва в мозъка само чрез анализ на кръвната проба. „Това е първият кръвен тест по рода си, който е показал, че един и същ набор от молекули са както в кръвта, така и в региони на мозъка, свързани с деменцията, което може да подпомогне диагностиката” – споделя проф. Тимонс. „Това е изключително иновативно. То подсказва, че можем да използваме генния профил, за да изучим по-добре болестта на Алцхаймер и как повлияват лекарствата на клетките в организма – един от първите етапи при разработването на новите лекарства” – казва той.


Европейска нощ на учените 2022 г.: