Крачка на място е по-скоро равносилна на крачка назад. Бъдещето на стоматологията е дигитално

Д-р Бранимир Кирилов е водещ имплантолог и хирург, който практикува в собствена клиника в София. Той е сертифициран преподавател в Международния учебен център по дентална имплантология IFZI и негов представител за територията на България.

Срещаме се с него, като един от създателите на Nano Dental Academy, за да ни разкаже повече за един от най-модерните и високотехнологични центрове в България за следдипломно обучение в областта на стоматологията и зъботехниката.

Как се зароди идеята за Nano Dental Academy?

Програмите и начинът на преподаване в стоматологичните факултети на висшите учебни заведения в България не винаги отговарят на знанията, от които новозавършилите стоматолози имат нужда при започване на самостоятелна работа. Те все още нямат практическия опит, за да приложат това, което са учили на теория и именно в този момент имат нужда от точни насоки и практически съвети.

Идеята ни е, чрез Nano Dental Academy да направим този преход от студентската скамейка към самостоятелна клинична работа по-плавен и по-успешен както за стоматолога, така и за неговите пациенти. Бихме искали да предложим конкретни насоки и специализирано обучение от утвърдени специалисти, които активно прилагат съвременните технологии и методи на работа в практиката си.


РЕКЛАМА:

***

Споменахте съвременните методи на работа и иновативните технологии. Мислите ли, че новозавършилите зъболекари са готови за този “скок в бъдещето”?

Сериозен проблем, който наблюдавам е, че по време на следването си, студентите често се обучават да използват методи и материали, които на практика вече са морално остарели и все по-рядко се прилагат в ежедневната работа.

Философията на Nano Academy е изцяло обвързана с получаването на бърз и лесен достъп до по-ефективни и съвременни протоколи на работа. Акцент в обучението са технологичните иновации. Тук бихме искали да дадем възможност на всички зъболекари, зъботехници и дентални асистенти да бъдат по-успешни и резултатни в работата си.

Смятате ли, че подобно обучение е подходящо и за зъболекари с вече натрупан опит в практиката?

Разбира се! И стоматологията и зъботехниката през последните 20 години напредват с такива темпове, че ако спрем да полагаме усилия непрекъснато да осъвременяваме методите си на работа, ние обричаме себе си на посредственост. Веднага почваме да губим ефективност и рискуваме нашите пациенти да потърсят по-добро лечение някъде другаде. Казано метафорично, в случая, крачка на място е по-скоро равносилна на крачка назад.

Как си представяте бъдещето на стоматологията?

Ако трябва да го опиша с една дума – бъдещето за мен е дигитално.

Ако дигитализираме всяка една стъпка от планирането на лечението, до създаването на естетичните възстановявания и поставянето им в устата на пациента,  ние ще съкратим изключително много времето за извършване на всяка една манипулация, нейната икономическа ефективност и прецизността на изпълнение.

Друго предимство на новите дигитални технологии е, че крайният резултат е изключително лесно предвидим и пациентът “вижда” как ще изглежда след завършване на лечението още по време на неговото планиране. Това прави комуникацията лекар – пациент много по-лесна и продуктивна.

Ако от всички технологични нововъведения в стоматологията, трябва да изберете трите с найголямo директно въздействие върху качеството на стоматологичната работа в момента, кои ще са те?

За мен това са CAD/CAM технологията, работата под увеличение (лупи или микроскоп) и 3D системата за навигация и планиране на имплантологичните случаи.

Можете ли да ни разкажете на кратко за всяка една от тези технологии?

CAD/CAM технологията позволява дигитално снемане на отпечатък, планиране на възстановяванията, тяхната изработка в едно или две посещения при зъболекар.  Освен в производството на различни типове индиректни възстановявания като корони, фасети, инлей и тн., CAD/CAM технологията се използва и за изработката на хирургични водачи, както и в редица имплантологични и ортодонтски манипулации.

Микроскопът от друга страна осигурява многократно увеличение и осветеност на оперативното поле, което повишава значително видимостта и съответно прави възможна прецизност, недостижима с невъоръжено око. Друго голямо предимство на работата под микроскоп е, че в момента повечето модели позволяват изключително качественото документиране на случаите.  Подробната документация можем да използваме за детайлен анализ на работата си като по този начин постоянно се усъвършенстваме.

На кого ще възложите отговорната задача да обучава и мотивира курсистите?

Винаги съм смятал, че мотивацията на човек идва от вътре. Самият факт, че курсистът се е записал на обучение при нас, означава, че той е осъзнал необходимостта от иновация и подобрение в работата.

И тук идва важната роля на лектора, който по време на обучението трябва да даде конкретните практически насоки, които да убедят курсиста в полезността на метода, и да запали у него желанието, той да приложи наученото още на следващия ден.

Лекторите в Nano Academy, освен отлични специалисти в своята сфера на работа, било то хирургия, ендодонтия, естетична стоматология, са и прекрасни ментори. Курсистите търсят тяхното мнение и съвети, дори и след обучението. Именно това смятам, че е нашето основно ключово предимство. Курсистите ни получават достъп до една своеобразна общност от експерти, които освен, че ги научават на нещо ново, ги и мотивира да продължават да се развиват и да инвестират в себе си.

На български или международни лектори залагате в програмите си?

Международното сътрудничество и постоянният обмен на идеи и информация, под формата на гост лектори за специализирани курсове и упражнения е част от нашето виждане за бъдещето на стоматологията.

Разбира се, ще разчитаме и на редица специалисти от България, като д-р Кръстев, д-р Риахи и Д-р Чурлинов например. Смятам, че и тук в  България има стоматолози, които работят на световно ниво и биха могли да съдействат в професионалното развитие на всеки един. Вярвам, че всеки един зъболекар ще може да намери своята тема, своя курс в програмата на центъра за обучение.

Каква е найсмелата ви амбиция свързана с центъра за обучение?

Моята най-смела мечта, е Nano Academy да изиграе важна социална роля чрез повишаване на нивото на стоматологичните и зъботехнически услуги в България. Това от своя страна ще доведе и до едно по-високо ниво на лечение на пациентите във всяко едно отношение – като започнем от профилактиката и стигнем до най-сложните и комплексни случаи, с които се сблъскваме в работата си.


Европейска нощ на учените 2022 г.: