Коя от големите котки има най-малък мозък?

Случай статията тук:

 

Сравнявайки черепите на седемдесет и пет диви котки, учените достигат до извода, че еволюцията на гепардите и лъвовете е повлияна от различни фактори в сравнение с тази на приматите.

Шарлин Сакаи, професор по психология и невробиология в Мичиганския щатски университет, провежда изследване, по време на което се измерва обема на мозъка при тринадесет вида диви котки.


РЕКЛАМА:

***

Смята се, че човекът се сдобива с голям мозък заради това, че в процеса на неговото еволюционно развитие важна роля изиграва нуждата от общуване с представители на собствения вид. Малко се знае обаче какви фактори оказват влияние върху увеличаването на обема на различните участъци в префронталната кора на главния мозък. Сакаи предполага, че колкото едно животно е по-общително, толкова по-развита следва да бъде коровата част на неговия мозък.

От всички представители на семейство Котки само лъвовете водят бурен социален живот, което се дължи на характерното за тях образуване на прайдове. Останалите като цяло са единаци. Разбира се, има и изключения. Понякога, мъжките гепарди се събират на групи, а леопардите, от своя страна, проявяват определена гъвкавост, като в зависимост от конкретните обстоятелства могат или да се примирят с присъствието на себеподобните си, или да се стремят към самостоятелно съществуване.

Очакването се потвърждава. Най-добре развитата префронтална кора се оказва тази на лъвовете и особено при женските екземпляри, които ловуват заедно. А за да бъде успешен, подобен вид съвместна дейност изисква голямо количество общуване и високо ниво на взаимодействие между отделните индивиди.

За учудване на изследователите общият обем на главния мозък на лъва не се различава много от този на котките, водещи самостоятелен живот. Резултатите показват още, че най-малък мозък като цяло и най-малка мозъчна кора в частност има гепардът, въпреки своята склонност да се социализира, макар и не много често.

Сакаи стига до извода, че обемът на мозъка на дивите котки зависи не само от степента на социализиране, но и от други фактори, които все още остават неизвестни за науката.

 

Източник: National Geographic, Russia

Превод от руски: Ивайло Карагеоргиев


Европейска нощ на учените 2022 г.: