Костадин Илиев е практикант по проект „Студентски практики“

Костадин Илиев е на 20 години, студент в ХТМУ първи курс със специалност  Биомедицинско инженерство. Той е практикант по проект „Студентски практики“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а неговата практика се провежда в Института по минералогия и кристалография към БАН. 

През свободното си време обича да играе видео игри.

Настояща работа

В момента той се занимава с т. нар. МОФ-ове или Metal-Organic frameworks, които могат да се използват в различни насоки, като например в производството на ракетно гориво, дезодоранти и много други. Причината е, че те са порести вещества с много миниатюрни дупчици в тях, което позволява да намират изключително широко приложение.

Неговата роля в института на този етап е да се обучава за да може да оперира с различните апарати като монокристален дифрактометър или прахов рентгенов дифрактометър, което ще му помогне по-нататък да работи вече много по-самостоятелно по всякакви проекти.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Праховият дифрактометър се използва за откриване на различни вещества и съответните фази. След един цикъл на системата разбираме колко вида вещества има и какви са те. Това може да помогне впоследствие не само за откриването и синтезирането, но и по-лесното произвеждане на различни вещества.

Очаквания за бъдещето

Дори и да постигнем значителен прогрес с моф-овете, това няма да има голям ефект върху света като цяло. Те участват в страшно много процеси, но не това е основното. Животът на всички ни ще се подобри много, защото множество малки зони от него ще се подобрят постепенно.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: