Космосът и Франция

http://www.cnes.fr/automne_modules_files/standard/public/p8836_d3a3de685120e0d10ade7668bb860fbbsmos_recadr.png

Целта на френската космическа програма е да се гарантира, че Франция и Европа ще контролират технологиите за контрол на космическите системи, необходими за посрещане на различните предизвикателства пред научните изследвания, сигурността, икономическото развитие, използването на земята и околната среда, които биха могли да възникнат.

Освен комуникационните спътници, охотно финансирани от бизнеса, космическите системи са финансирани пряко или косвено и от държавите. Цивилната употреба на спътниците не е достатъчна, за да бъдат покрити всичките разходи за разработването и внедряването на космическите технологии, затова насоките на изследванията, приети цивилните ръоводители на космическата програма имат решаващо значение.

Освен това, към космическите технологии проявява изключителен интерес и Министерството на отбраната.

Повечето от инструментите за изследване на космическото пространство, поне най-големите от тях, трябва да се развиват на европейско равнище. Страните от ЕС трябва да изградят обща космическа политика. Европейската космическа агенция (ESA) и Европейската организация за метеорологични спътници (EUMETSAT) са двете институции, които разполагат с тези технологии и ЕС играе голяма роля по рамковото споразумение, сключено с ЕКА през 2004 година. ЕС вече се ангажира в партньорство с ЕКА в прилагането на Европейската навигационна програма „Галилео“.


РЕКЛАМА:

***

Европейската космическа индустрия се занимава напоследък с въвеждането на сателитни системи: дейността на космическите агенции трябва да бъде основно свързана с контролните органи и с техническата поддръжка на сателитните системи.

Освен френското участие в EUMETSAT, организация, произвеждаща метеорологични спътници, програмата подпомага сериозно и бюджета на Националния център по космически изследвания (Centre national d’йtudes spatiales – CNES). CNES използва передимно мини- и микро-сателити.

Финансите по тази програма са структурирани в седем посоки: първите три – свързани с основни области на приложение, следващите три – свързани с основните системи и технологии и накрая – с френския принос за EUMETSAT. (http://www.eumetsat.int/Home/index.htm)

Превел: Неделин Бояджиев
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: