Космическо прераждане

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/univers/imatges/univers1.gif

Повечето космолози  мислят, че раждането на вселената е по времето на Големия взрив  преди 13,7 млрд. години. Но нов анализ на остатъчната радиация, генерирана от взрива, показва, че вселената се е родила много преди това и е преминала през много раждания и умирания, а Големият взрив е само най-скорошният от тези много експлозии.

Този поразителен възглед, предложен от теоретичния физик Роджър Пенроуз от Оксфорд, Англия, и Вахе Гурзадян от Ереванския институт по физика и Ереванския университет, Армения, върви срещу стандартната теория за разширяване на вселената.

Изследователите основават откритията си на кръгови модели, които са открити в космическия микровълнов фон, вездесъщия блясък, останал от Големия взрив. Кръговите характеристики показват, че космосът циркулира през епохи на край и начало, твърдят Пенроус и Гурзадян. Изследователите описват своите спорни открития в article posted at arXiv.orgот 16-ти ноември.

 


РЕКЛАМА:

***

Превел: Боян Василев

http://www.sciencenews.org/

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: