Космическите лъчи определят цвета на Голямото червено петно на Юпитер

Голямото червено петно е постоянна буря, вихреща се в атмосферата на Юпитер и достатъчно голяма, за да погълне цялата Земя. Според ново проучване, цветът му може да се дължи на серни компоненти, генерирани от космическите лъчения и ултравиолетовата светлина, които удрят широко разпространено в атмосферата на планетата вещество. Слабо проученият амониев хидросулфат (NH4SH) обикновено е безцветно твърдо вещество и при условията във високите части на атмосферата на Юпитер, то би съставило ядрото на ледени зрънца или ледената покривка на други частици.

Нови лабораторни тестове показват, че когато NH4SH се бомбардира с високоенергийни космически лъчения – в конкретното проучване: протони, ускорени до 14,000 км/сек – то се разпада до няколко вида химически шрапнели, включително отрицателно заредени S3 и S6 йони. Ултравиолетовата светлина, облъчваща веществото, вероятно генерира същите разпадни продукти, според учените. Детайлен анализ на  изпитваната в лабораторни условия субстанция, разкрива, че сместа от разпадни продукти силно абсорбира синята, лилавата и близките до UV дължини на вълната (300 до 500 нанометра), оставяйки относително голяма част от дължините на вълната в централната зона и червения спектър на видимата светлина, която е отразена.

Тъй като абсорбционният спектър, измерен в лабораторията, не съвпада напълно с този, който е наблюдаван чрез телескопа Хъбъл и други инструменти, то способността на други съставки на атмосферата да поглъщат светлината, като метана, може да допринасят за възприемания цвят на Голямото червено петно.


РЕКЛАМА:

***

 

Превод:  Росица Ташкова

Източник: http://www.sciencemag.org


Европейска нощ на учените 2022 г.: