Космически лъчи удрящи земята

Cosmic rays hitting Earth
Заслуга :
MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Заслугата трябва да бъде заслужена изцяло

Космически лъчи. Скица на космически лъчи от енергийно астрономическо  събитие(долу в дясно) осъществяващи контакт с земната атмосфера (в  центъра) и предизвикващи „въздушен поток“ от Суб-атомни частици (горе  в ляво). Въздушният поток се получава когато космическите лъчи се  сблъскат с частици високо в Земната атмосфера. Сблъсъкът образува поток  от нови частици, някои от които се сблъскват с други атмосферни частици,  които повишават ефекта на Въздуния поток. Засичането на тези потоци ни  позволява да съберем информация за източникът на Космическите лъчи,  които могат да бъдат Пръскащи се гама лъчи (GRB), Супернова или Квазар.

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***