Корали

Първият, който описва точно коралите, е ал-Биру-ни, ученият от Харизма, който твърдял, че човекът е произлязъл от маймуната. В своята книга по геология „Китаб ал-джамахир фи ма’рифат ал-джавахир“ той класифицирал коралите като животни, разделяйки ги на алционидни и зоантеридни (с мъжки размножителни органи) типове, и идентифицирал мезентерия, хранопровода и съдовете в тях.


Европейска нощ на учените 2022 г.: