Контрабас

http://bgnauka.eu/pic/music/kontrabas.jpgКОНТРАБАС (ит. contrabasso; фр. contrebasse; нем. Kontranass) най-големият струнно-лъков инструмент и най-ниският по звучене. Настройва се на чисти кварти 1Е—1А—D—G и звучи октава по-ниско от нотираното.Тонов обем от 1Е до а1. Въпреки голе¬мите размери на инструмента, на него могат да се изпълняват бързи подвижни пасажи. Особено добре и продължително при него звучат пицикати, както ифлажиолетни тонове. контрабаса. се използва главно като оркестрови инструмент, но също така в ансамбли и като солов концертен инструмент. За него се нотира на басов ключ, а при по-високи тонове — на теноров и виолинов. Срещат се и петструнни контрабаса в някои оркестри. Красиви, изразителни мелодии за контрабас слушаме във II ч. на Симфония № 1 от Г.Малер, в последното действие от оп. «Отело» от Верди (сцената преди убийството на Дездемона), в балета «Легенда за езерото» от П.Владигеров (IV ч.), в Симфония № 1 (I ч.) в Старинна сюита «Йоан Кукузел» от Д. Сагаев и др. Видни контрабасисти виртуози са италианецът Джовани Ботезини (1823 — 1889), Кусевицкий Сергей Александрович (съв.,1874—1951 ) и др.


Европейска нощ на учените 2022 г.: