Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 67, 23.08.2019 г.]

Техническият университет – София, обявява конкурси за Инженерно-педагогическия факултет в Сливен за главни асистенти по професионално направление

  • 2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ – един за нуждите на катедра „Педагогика и мениджмънт“;
  • 3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един;
  • 2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един;
  • 2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроенергетика – производство и разпределение“ – един, и тримата за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: