Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 11, 07.02.2020 г.]


Реклама:

Безплатен курс „Комуникация на науката“***

Институтът по невробиология при БАН – София, обявява следните конкурси за главен асистент: научна специалност „Физиология на животните и човека“, за нуждите на направление „Когнитивна психофизиология“ – един; научна специалност „Фармакология“, за нуждите на направление „Поведенческа невробиология“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая 213, тел. 02-979-2151.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Разбери повече за БГ Наука:

***


Реклама:

сп. "Българска Наука", брой 168 (Този брой е безплатен)***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.