Конкурс за статия „Обясни Науката“ спечели най-новият Kindle

Kindle (cafe).jpg

„ОБЯСНИ НАУКАТА“

Списание „Българска Наука” и Рийдър ООД обявяват конкурс с първа награда: Kindle – най-ново поколение четец.

 

Конкурс за научно-популярна статия, посветена на избран от автора актуален научен въпрос или тема от всички области на науката и техниката, при следните условия:
Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.

– Обем до 30 машинописни стр. (допуска се известно надвишаване при необходимост);
– Тематика – избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му;
– Изискване за популярност – статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели – неспециалисти в съответната област; Това не изключва засягане на спорна и полемична за темата проблематика и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви тенденции в областта.
– Необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника; ако авторът на материала не е и автор на изображенията;
– Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи отговорност за съблюдаването на последните;
– Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция.
– Допълнителни условия – Всички права запазени „Българска Наука”
– Избора на победител се извършва от Сдружение „Форум „Наука”


РЕКЛАМА:

***

Броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е създаден от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.

Всички статии, с нежелано съдържание, а именно – призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама или порнография, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.

Конкурсът стартира на 10-ти октомври и ще продължи до 15-ти Януари.


Участниците в конкурса се съгласяват със следните условия:

– Участникът се съгласява статията да се използва за постоянна публикация в електронното списание „Българска наука“.

– Участникът се съгласява да бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.

– Участникът се съгласява неговата статия да се разпространява сред неограничен кръг от хора.

– Авторското право върху статията принадлежи на „Българска наука“. А авторът на статията, участвал в конкурса, си запазва всички неотчуждими авторски права.

Първата награда за най-високо оценена статия е най-ново поколение четец Kindle. Ще се връчи официално от нашите спонсори на специална церемония след приключване на конкурса.

 

Първите 5 печеливши статии ще бъдат прочетени специално от диктори и ще бъдат разпространени и включени към проекта за незрящи младежи“Почети ми“.

Останалите награди включват книги и скъпи енциклопедии, предоставени от издателствата „Сиела“, „Atea Books“, „Колибри“ и „Изток-Запад“.

Една от най-успешните и уникални поредици на най-престижната световна ЕНЦИКЛОПЕДИЯ БРИТАНИКА на български език с невероятно
цветни и детайлни илюстрации!
Уникална поредица с невероятно цветни и детайлни илюстрации.

Специално предоставена новата книга на Брайън Грийн от ИК „Изток-Запад”:

 

BGreen-Skritata_realnost_prw.jpg http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/Kak_raboti_Umat_prw.jpg

И още много други!

Изпращайте своите материали и запитвания на имейл admin@nauka.bg

Генерален спонсор: reader.bg


Европейска нощ на учените 2022 г.: