Конкурс за поезия от български учени и докторанти.

Европейска нощ на учените 2017

Съюзът на учените в България (СУБ)  в рамките на проекта

FRESH (Find Research Everywhere and SHare) за Европейска нощ на учените, финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“
обявява
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ.

В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани,
като се цитира източника) на български език.


РЕКЛАМА:

***

Подбраните от журито стихотворения ще бъдат качени на сайта на СУБ (www.usb-bg.org) в сборник „FRESH поезия“.

Стиховете ще се публикуват допълнително и на сайта на списание „БГ наука“ за гласуване от посетителите на сайта. Авторите на трите стихотворения, събрали най-много гласове, ще получат награди в Европейска нощ на учените на 29 септември 2017 г.

Изисквания:

Стихотворенията трябва да се изпращат  електронно във формат „Word for Windows“, шрифт Times New Roman, 12 рt , 1 line spаcing. Към тях трябва да има кратка информация за автора: научна степен и звания, какво е завършил, къде работи (или е работил до пенсионирането си), научни интереси, членство в научни и творчески организации, издадени стихосбирки (ако има), интереси извън науката.

Материалите изпращайте като прикачен файл на адрес:

fresh.poezia@abv.bg

Краен срок:  5 септември 2017 г.

За допълнителна информация: Пенка Лазарова – моб. тел.0879 008 232


Европейска нощ на учените 2022 г.: