КОНКУРС PARTICLES4U

Краен срок за подаване на заявка за участие: 7-ми Януари 2018


Изкуството се основава на много ясни, математически принципи като съотношение и хармония. В същото време физиците трябва да бъдат изобретателни, да раждат идеи, да използват своето въображение.“ Fabiola Gianotti, Генерална Директор на ЦЕРН.

Конкурсът​ ​Particles4U​ е предизвикателство както за ученици, така и за учители да използват различни творчески похвати, за да помогнат в начинанието да се популяризира физиката на елементарните частици сред повече възрастови групи.

Конкурсът Particles4U​ е спонсориран от Европейската асоциация по физика (EPS) и организиран от Международната група за популяризиране на физиката на елементарните частици (IPPOG). Ние в IPPOG сме учени, научни комуникатори и преподаватели, ангажирани с подхранването на любопитството и популяризирането на физиката на елементарните частиците на локално и глобално ниво.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
Ако сте ученик или учител в начално училище или гимназия, тогава това предизвикателство е точно за вас. Създайте образователен, забавен и вдъхновяващ проект, показващ как елементарните частици присъстват в нашето ежедневие. Това може да бъде предмет,​ ​прототип,​ ​план​ ​на​ ​урока,​ ​игра,​ ​експеримент​ и​ли дори​ ​произведение на​ ​изкуството.​ Използвайте въображението си! Просто не забравяйте да включите образователен елемент – нещо, което ще изпрати посланието, че елементарните частици​ ​са​ ​основна​ ​част​ ​от​ ​нашия​ ​живот.


РЕКЛАМА:

***

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсът се провежда в две категории: за ученици​ ​до​ ​12​ ​годишна​ ​възраст​ ​и​ ​техните учители​ и още една категория за ученици​ ​в​ ​гимназията​ ​(на​ ​13+​ ​години)​ ​и​ ​техните учители​. Няма ограничения за брой участници в един екип при изготвянето на общ проект. Ще бъдат приемани заявки за участие както от индивидуални автори, така и проекти, по които е работил цял клас или няколко на брой класове. Приветстваме участието на художници, музиканти и писатели, които да съдействат при изготвянето на конкурсния проект. Крайната цел на вашия проект е да изпратите послание как физиката на елементарните частици е навсякъде около нас и по какъв начин тя оказва влияние
върху живота на нашата планета.

НАГРАДИТЕ
Победителите от двете категории ще бъдат наградени с:
● Гостуване на физик от IPPOG, който ще направи презентация, свързана с физиката на елементарните частици, съобразена с възрастта на учениците и ще отговори на вашите въпроси (по възможност на български език);
● Специален подарък от CERN и индивидуален сертификат за всеки член от екипа;
● Преподавателите в горните курсове на гимназиалното образование ще получат работещ детектор на елементарни частици, с който учениците ще имат възможност да измерват космически мюонни лъчи в клас.

КАНДИДАТСТВАНЕ
Моля, попълнете регистрационната форма до 7​ ​януари​ ​2018​ ​г.​ Не забравяйте да приложите следните материали:
● Писмено описание на проекта, включително целите и целевата аудитория;
● Изображения и / или видеоклип, които могат да ни помогнат да разберем по-добре приложението и възможностите на проекта;
● Друг помощен материал, който смятате, че е от значение.

Свържете​ ​се​ ​с​ ​нас
Ако имате въпроси или нужда от помощ при кандидатстването, моля свържете се с българския екип на IPPOG:
● Atanas.Batinkov@cern.ch
● Teodora.Nikolova@protonmail.ch


Очакваме​ ​с​ ​нетърпение​ ​да​ ​видим вашите​ ​творчески​ ​идеи!


Европейска нощ на учените 2022 г.: