Конкурс: Как изглежда цифровият двойник на града?

Институтът GATE при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ вече стартира своя проект „Цифров двойник на града“ с подкрепата на Столична община. Търсейки креативни млади таланти обявяваме конкурс за детска рисунка на тема „Как изглежда цифровият двойник на града?“.

Нашето послание към участниците в конкурса

 Представи си града през технологиите и го нарисувай, така както искаш да изглежда. В града са хората, но той включва и нашите домове, училища, паркове, улици, културни забележителности и много други физически обекти. Мисли си за града като за място, където можем да живеем усмихнати и ни изпрати рисунка, за да покажеш това, което искаш да промениш в него. 

Условия и правила за участие

Възраст: 9-15 г., разпределени в две категории от 9 г. до 12 г. и от 13 г. до 15 г.

Изисквания към рисунката: Рисунките могат да бъдат изпратени във формат А3 или А4 без паспарту.


РЕКЛАМА:

***

  • A4 размер 210 × 297 mm, 21 x 29.7 cm.
  • A3 размер 297 x 420 mm, 29.7 x 42.0 cm.

Техника за рисуване: Рисувайте, следвайки въображението си, без значение дали използвате бои, пастели, моливи или флумастери.

Оригиналност: Рисунките трябва да са саморъчно изработени, без всякакви следи от фотокопия и заимствани идеи от интернет.

Критерии за оценяване:

  • Нестандартно представяне и собствено разбиране за „цифровия двойник на града“;
  • Послание към хората, живеещи в града, и идея за промяна към превръщането на града в по-добро място за живеене;
  • Избор на цветове и контраст, които отразяват емоциите на участника;
  • Говорещи в синхрон елементи на рисунката;
  • Рисунка, предизвикваща усмивки.

Сертификат: Всички участници получават сертификат за участие в конкурса на посочения имейл при регистрация.

Награди: Участниците с най-добри рисунки във всяка категория ще получат предметни награди. Наградените рисунки ще бъдат публикувани на уеб страницата на конкурса, а техните автори ще получат хартиено копие на албума с рисунките от конкурса.

Заявка за участие: За да се включите в конкурса попълнете електронния формуляр и изпратете рисунката си на имейл contact@gate-ai.eu като в полето относно посочете GATE@Rs’N2020. Имейлът, посочен при регистрация, трябва да е същият както имейла, от който се изпраща рисунката!

Срок за изпращане на рисунките: 25.11.2020 г.

Победителите ще бъдат обявени по време на Нощта на учените на 27 ноември 2020 г.

За повече информация: contact@gate-ai.eu.

Брошура на конкурса

Нека заедно да построим градовете на бъдещето!
Успех на всички участници!
Конкурсът се провежда като част от инициативите на Европейската нощ на учените по проект K-TRIO (Researchers in the Knowledge Triangle), финансиран от Европейския съюз по програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, Дейности „Мария Склодовска-Кюри“, договор 955283.

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) е създаден през 2019 г. като структура към Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Мисията на GATE е да провежда приложни изследвания, да развива иновации и да предлага образование в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителството, индустрията и предприемачите. Въз основа на това, Институтът ще създаде добре образовани професионалисти, нови възможности за бизнес и обществено въздействие в България и Европа.

Европейска нощ на учените 2022 г.: