Конкурс за франкофонски изследователски проекти

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Университетската агенция на Франкофонията и Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката на Република България имат удоволствието да обявят стартирането на втория съвместен „Конкурс за франкофонски изследователски проекти“.

Конкурсът се обявява като резултат от подписания през месец май 2016 г. Меморандум за разбирателство между Университетска агенция на Франкофонията и Фонд „Научни изследвания“ и има за цел да стимулира регионалното и международно сътрудничество на български изследователски екипи, работещи в стратегически научни области и развиващи франкофонски партньорства.

Конкурсът е отворен за участие за всички български висши учебни заведения и научни организации и предполага създаването на многостранни консорциуми, в рамките на които ще бъдат реализирани предложените проекти.

В резултат на обявения в края на 2016 г. първи конкурс бяха финансирани 4 проекта на изследователски екипи от 11 университета, базирани в 5 държави от Европа и Африка.


РЕКЛАМА:

***

Всички подробности за правилата на конкурса, предвиденото финансиране и критериите за оценка, можете да намерите на следните адреси:

  • За процедурата пред Университетска агенция на Франкофонията: тук.
  • За процедурата пред Фонд „Научни изследвания“: тук.

 

Краен срок за подаване на кандидатури – 18 октомври 2018 г.

Предстои информационна среща и съвместно представяне на конкурса пред научната общност, информация за което ще бъде допълнително публикувана.