Блог на Петър Теодосиев Наука 

Конкурс за статия „Обясни Науката“

Конкурс за статия „Обясни Науката“

 СПЕЧЕЛИ SMART ЧАСОВНИК и още много награди!

Срокът е удължен до 31.05.2018!

 

Списание „Българска Наука” обявява конкурс с първа награда: SMART часовник.

Правила и условия на конкурса:

Конкурс за научнопопулярна статия, посветена на избран от автора актуален научен въпрос или тема от всички области на науката и техниката, при следните условия:

  1. Условия за участие:

Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.

Могат да участват ученици, студенти, преподаватели и хора от всяка професия.

 

  1. Изисквания към статията:

Обем:  до 10 страници с размер на шрифта 12 pt (допуска се известно надвишаване при необходимост).
Тематика:  избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му.
Изискване за популярност: статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели – неспециалисти в съответната област. Това не изключва засягане на спорна и полемична за темата проблематика и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви тенденции в областта.
Използвани материали:  Необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника, ако авторът на материала не е и автор на изображенията;
Авторски права:  Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи отговорност за съблюдаването на последните.
Участници:  Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция.
Допълнителни условия: Всички права запазени „Българска Наука”
Избор на победителя: извършва се от Сдружение „Форум „Наука”

Броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е създадена от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.

  1. Не се допускат:

Всички статии, с нежелано съдържание, а именно – псевдонаучни, призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама или порнография, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.

  1. Срок и продължителност на конкурса:

Конкурсът стартира на 15.02.2018 г. и ще продължи до 31.05.2018 г.

В зависимост от интереса Списание „Българска наука“ запазва правото си да удължи срока на конкурса при необходимост.

  1. Участниците в конкурса се съгласяват със следните условия:
  • Участникът се съгласява статията да се използва за постоянна публикация в електронното списание „Българска наука“.
  • Участникът се съгласява да бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.
  • Участникът се съгласява неговата статия да се разпространява сред неограничен кръг от хора.
  • Авторското право върху статията принадлежи на „Българска наука“. А авторът на статията, участвал в конкурса, си запазва всички неотчуждими авторски права.
  1. Награди:

 

Изпращайте своите материали и запитвания на имейл admin@nauka.bg

Не забравяйте да посочите двете си имена, телефонен номер, възраст и населено място.

 

ПАРТНЬОРИ

Logo-white-cmyk.jpg (543×191)

***

За всички, които искат да се научат да пишат научнопопулярни текстове:

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts