Конференцията “Технологии срещу дезинформацията 2.0” изгражда екосистема за противодействие на манипулативното съдържание

Конференцията “Технологии срещу дезинформацията 2.0” изгражда екосистема за противодействие на манипулативното съдържание

Конференцията “Технологии срещу дезинформацията 2.0” изгражда екосистема за противодействие на манипулативното съдържание

Конференцията “Технологии срещу дезинформацията 2.0” изгражда екосистема за противодействие на манипулативното съдържание


Направи дарение на училище!***

 

Конференцията “Технологии срещу дезинформацията 2.0” разкри текущите тенденции в информационната война в дигиталното пространство, разгледа методологии за откриване на манипулативно съдържание и представи разработени в България  технологични решения за  борба с дезинформацията. С участието на научните среди, компании и неправителствени организации, форумът беше значителна стъпка към създаването на екосистема от заинтересовани страни за борба с дезинформацията. 

Организатори на второто издание на конференцията са представители на научния и технологичния сектор, в лицето на Институт GATE чрез проекта за Българо-румънска обсерватория за дигитални медии (БРОД)  и компаниите IdentricsOntotext и Sensika.

Събитието бе открито от Тодор Тагарев, Министър на отбраната на Република България и  Божидар Божанов, Председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии в Народното събрание на Република България. Те подчертаха важността на темата за дезинформацията и дадоха примери с глобални дезинформационни кампании като тази за войната в Украйна. Според министър Тагарев, на държавно ниво няма разработен инструмент за противодействие на манипулативното съдържание и затова „основният начин за справяне с дезинформацията са стратегическите комуникации“. Министерството на отбраната не разполага със санкциониращ механизъм срещу дезинформацията. То обаче е разработило стратегия за противодействие на т.нар. хибридна война,  тъй като по думите на полковник Добрил Радославов дезинформацията е само един от методите за външна намеса и манипулация.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Един от акцентите на форума беше съществуващата и необходимата регулаторна рамка за противодействие на разпространяваното неистинно съдържание. В този контекст Васил Величков (Sensika) представи изискванията на Акта за цифрови услуги и как ще се приложи той в България. 

Тодор Галев (Център за изследване на демокрацията) разгледа механизмите и технологичните средства, които превръщат фалшивите новини в печеливш бизнес. Той предложи и решения за  „демонетизация“ на дезинформацията – засилен финансов контрол върху уебсайтове и рекламни онлайн платформи за спазване на фискалното и данъчно законодателство, както и редовен мониторинг на съдържание, попадащо в ограничителните мерки на ЕС.

Особен интерес предизвикаха изследванията и анализа на техники за представяне на подвеждащо съдържание по време на  местните избори в България (Тодор Киряков, Девора Коцева, A Data Pro), както и изследването на настроенията в обществото към приемането на еврото и разпространението на пропаганда „за“ и „против“ европейската валута (Кийт Кайли, Институт GATE, СУ „Св. Климент Охридски“). 

В сесията, посветена на технологиите, Identrics, Ontotext и Sensika представиха свои технологични решения и инструменти за откриване и борба с дезинформацията. Ирина Темникова, (Институт GATE, СУ „Св. Климент Охридски“) представи резултатите от проект на Института  за автоматичното откриване на следи от целенасочено разпространявана невярна информация в текстов формат на български език в социалните медии. Инструментариумът включва откриване на следи както на целенасочена дезинформация, написана от хора, така и на такава, генерирана с дийпфейк технологии. 

 

За GATE

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в България, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. Създаден е през 2019 г. като структура към Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – “Градове на бъдещето”, “Интелигентно правителство”, “Умна индустрия” и “Дигитално здравеопазване”. 

През 2021 г., в отговор на нарастващата обществена потребност от справяне с различни форми на дезинформация, GATE добави към своето портфолио изследванията в областта на откриването на дезинформация и работи успешно по проекти в тази област. 

Проектът GATE e финансиран по мярката TEAMING Phase 2 на Европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.