Компасите в Гринуич са на път да направят нещо, което не е наблюдавано повече от 300 години

За първи път от векове компасите в Гринуич са на път да посочат директно към истинския север: епично съвпадение на време и магнетизъм, което не се е случвало от 360 години насам.

Това събитие, което се очаква да се случи в рамките на следващите две седмици, служи като стряскащо напомняне, че магнитният северен полюс на Земята непрекъснато се лута, за разлика от неподвижния „истински север“ – географския северен полюс на Земята.

Ъгловата разлика между тези две различни точки се нарича магнитна деклинация и макар тази разлика да не е нещо, върху което обикновените хора прекарват много време за размисъл, това е несъответствие, което може да продължи векове наред.

Магнитната деклинация е положителна (+) източна и отрицателна (-) западна.

Вече стотици години във Великобритания, поради изместващия се магнитен северен полюс на Земята, деклинацията е отрицателна, което означава, че иглите на компаса са насочени на запад от истинския север.


РЕКЛАМА:

***

Но нищо не трае вечно.

Агоничната линия – невидимата линия, която свързва земния северен и южен магнитен полюси (има нулева деклинация, независимо къде минава) – се движи на запад с приблизително 20 километра годишно.

При тази скорост се предвижда този месец да премине през Гринуич – историческия обект на Гринуичката Кралска обсерватория – създавайки история.

„В един момент през септември агоничната линия ще съвпадне с нулевата географска дължина при Гринуич“, казва изследователят по геомагнетизъм Сиаран Бегган от Британската геоложка служба (BGS).

„Това ще е първият случай, от създаването на Обсерваторията, когато географските и геомагнитните координатни системи са съвпаднали на това място.“

По ирония на съдбата, когато Кралската обсерватория е била основана в края на 17-ти век, с указ на крал Карл II, компасите на Гринуич също сочели право към истинския север, поради нулева деклинация.

Оттогава постоянните колебания в положението на магнитния северен полюс на Земята, дължащи се на промени в състава на разтопеното външно ядро на Земята, изместват агоничната линия.

Това е явление, което се очаква да продължи по-дълго от просто случаен синхрон през този септември (поне от гледна точка на потребителите на компаси в Гринуич).

„Агоничната линия ще продължи да минава през Обединеното кралство през следващите 15 до 20 години“, казва Бегън.

„До 2040 г. всички компаси вероятно ще сочат на изток от истинския север.“

Що се отнася до по-далечното бъдеще, способността на учените да предвидят магнитните движения са ограничени.

„Към настоящия момент е невъзможно да се предвиди как магнитното поле ще се промени в продължение на десетилетия до векове“, казва Бегън, „така че, компасът може да сочи на изток от истинския север още 360 години във Великобритания.“

 

Превод: Светослава Петкова-Дишкова

Източник: ScienceAlert


Европейска нощ на учените 2022 г.: