Количествена оценка

В древния гръцки град Ефес, намиращ се в днешна Турция, от архитектите се изисквало да правят точен отчет за цените, необходими за строителството на сградите, които проектирали. Това е нещо повече от споменаване на цената или просто оценка на разходите: този отчет е формулирал заложена от архитекта основа на застрахователна схема, като нито един обществен проект не е минавал без него. Ако действителните разходи надхвърляли обявените в отчета цифри с повече от двайсет и пет процента, архитектът бил длъжен да плати разликата. Точната дата на въвеждането на тази система е неизвестна, но към I век пр. Хр. тя е била на неколкостотин години. Твърди се, че силно е стимулирала подобряването на оценките.

Европейска нощ на учените 2022 г.: