Колективният имунитет, защо данъците не са кражба и защо хората не вярват на експертите

Автор: гл. ас. д-р Лъчезар Томов

 

  1. Колективният имунитет и защо данъците не са кражба

Още Аристотел е казал „Цялото е повече от сбора на частите си“. Това е основното свойство на една система[i] – нейното поведение се определя много малко от характеристиките на съставящите я елементи и много повече от взаимодействието между тях и структурата на взаимните връзки. Никой човек не е остров, затворен в себе си и всеки зависи от другите хора. Пример за това е колективният имунитет по отношение на вирусите.

Когато един човек бива заразен от вирус, той се превръща едновременно в инкубатор за нови репликации и в преносител на този вирус. Дали този вирус ще се разпространи масово, зависи от структурата на връзките между него и другите хора (структурата на мрежата на фиг.1), от свойствата на самия вирус и от това колко хора са ваксинирани срещу него.


РЕКЛАМА:

***

 

[i] Н.Витанов, З.Димитрова и С.Панчев. Социална динамика без формули, БАСПРЕС 2008,

ISBN 978-954-322-270-4

ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ БЕЗПЛАТНО В БРОЙ 98 НА БЪЛГАРСКА НАУКА 

http://image.nauka.bg/magazine/bg-science98.pdf


Европейска нощ на учените 2022 г.: