Как колегите оказват влияние върху оценката на вашите умения

Уменията на колегите могат да имат същото значение за постигането на по-голям доход, както собствените ви умения

Дата: 15 Януари 2020 г.

Източник: Harvard Kennedy School

Обобщение: Ново изследване разкрива значимостта на екипите и колегите при формиране на производителността, потенциала за реализиране на приходи и заетостта. Изследването анализира шведски данни. Според него за постигане на по-голямо заплащане и възвръщаемост от полученото образование, служителите трябва да работят с колеги, които допълват собствените им умения, вместо да ги заместват.

 


РЕКЛАМА:

***

В съвременния свят повечето служители са тясно специализирани, но специализацията има цена, специално за тези, работещи в неподходящ екип. Ново изследване от Лабораторията за растеж в Харвард (Harvard’s Growth Lab) разкрива значимостта на екипите и колегите във връзка с производителността, потенциала за реализиране на приходи и запазване на заетостта.

Изследването е публикувано в списанието Science Advances и анализира административните данни на 9 милиона шведски служители. Чрез създаването на мрежи за допълване и заменяемост според различните образователни нива, изследователите са оценили каква е значимостта на уменията на колегите. То установява, че за получаване на по-високо заплащане и възвръщаемост от образованието служителите трябва да работят с колеги, които ги допълват, но не ги заместват. Възвръщаемостта от наличието на допълващи се колеги е значителна, като въздействието е сравнимо с притежаването на образователна квалификационна степен от висшето образование.

Изследването също така предлага инструмент за оценка на подходящите и неподходящи колеги според областите на специализация. Подходящите колеги имат умения, които вие не притежавате, но са необходими за пълнотата на екипа. Неподходящите колеги са тези, които имат същия комплект от умения и по този начин намаляват вашата ценност за работодателя. Например, служители, притежаващи образователна степен в областта на архитектурата, най-добре биват допълвани от служители, които притежават образователни степени в областта на инженерните науки, строителството или геодезията и биват повлияни негативно от тези, които имат образователни степени в областта на ландшафтното планиране или интериорния дизайн.

Според Франк Нефке, директор по изследванията в Лабораторията за растеж: „Ние имаме тенденцията да възприемаме уменията като нещо лично, което индивидите могат да предлагат на фирмите. Това виждане за уменията е твърде опростено. Уменията на един човек взаимодействат с уменията на друг човек и т.н., и колкото по-добри са тези взаимодействия, толкова по-продуктивни са служителите, съответно те могат да получават по-голям доход“.

Също така допълняемостта на уменията подпомага кариерното развитие. Изследването води до извода, че хората остават по-дълго в организации, където служителите с допълващи умения са повече, и напускат тези организации, в които има множество служители, които биха могли да ги заменят. Резултатите се потвърждават за период до 20 години от индивидуалното кариерно развитие.

Изследването също така потвърждава няколко добре известни факта, включително, че в градовете и големите фирми заплатите са по-високи. Вероятността служителите да намерят подходящи екипи, в които да се впишат, е по-голяма в градовете и големите фирми много често дават възможност на служителите си да се специализират в конкретна област.

Нефке добавя, че ползите от работата с допълващите уменията колеги, не са еднакви за всички служители. Изглежда, че тези, които притежават по-високи образователни степени, имат по-голяма полза от работата в допълващи екипи, отколкото служителите с по-ниски образователни степени. През изследвания период от 20 години е видно, че служители с образователна степен бакалавър или по-висока имат по-голяма възможност да намират по-добре съответстващи на техните умения колеги.

 

Източник: https://www.sciencedaily.com

Превод: Силвия Тодорова


Европейска нощ на учените 2022 г.: